• Pamokų tipas:

Su žemiau nurodytomis taisyklėmis susipažinau!

Taisyklės

  1. Užsiregistravus į užsiėmimus, vieta rezervuojama vienai savaitei nuo registracijos patvirtinimo dienos. Neatvykus nurodytą dieną, vieta užleidžiama kitam dalyviui.
  2. Apie neatvykimą į užsiėmimus reikia informuoti el. paštu ar telefonu.
  3. Apie neatvykimą į pamoką privaloma informuoti likus 2 valandom iki pamokos pradžios. Priešingu atveju traktuojama, kad dalyvis pamokoje dalyvavo.
  4. Praleidus pamokas savaitę ar dvi, jas galima atidirbti su kita grupe iš anksto susitarus (per 4 savaites nuo grįžimo į pamokas dienos).
  5. Praleidus pamokas 3 savaites ir pristačius gydytojo pažymą, abonementinis mokestis mažinamas perpus.
  6. Praleidus pamokas 4 savaites ir pristačius gydytojo pažymą, mokamas tik vietos išlaikymo mokestis (15 €).
  7. Atostogos finansiškai nekompensuojamos.
  8. Abonementinis mokestis mokamas iki 15 einamojo mėnesio dienos už tą mėnesį. Nesumokėjus laiku, mokykla pasilieka teisę vietą užleisti kitam dalyviui.
  9. Už pamokas atsiskaitoma grynais pinigais arba pavedimu į mokyklos sąskaitą.